Naturvetenskap och teknik för alla

NTA – Naturvetenskap och teknik för alla

Beställare: Kungl.Vetenskapsakademin / Marja Andersson, Verksamhetschef NTA P&S

ntaNaturvetenskap och teknik för alla, NTA, syftar till att stimulera nyfikenheten och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare. NTA är ett skolutvecklingsprojekt där kommuner och friskolor samverkar med Kungliga Vetenskapsakademin och Ingenjörsvetenskapsakademin. I dag finns det 6000 utbildade pedagoger och 82 000 elever i landet som använder NTA.

Brugge Film fick i uppdrag att intervjua lärare, rektorer, skolutvecklare, politiker och företagare runt om i landet om deras syn på NTA. Arbetet ledde till ett 20-tal filmer med synpunkter på NTA ur en rad olika perspektiv.

Filmerna låg till grund för en tvådagars interaktiv konferens för ett hundratal av landets NTA-samordnare. Filmerna var katalysatorer för givande bordssamtal som programledaren Mats Bodin skickligt knöt samman till en gemensam plan för framtiden.

Se en av filmerna här