Brugge Film ägs och drivs av Per Brugge. Kontakta gärna mig för en förutsättningslös diskussion. Ring, skriv eller titta in för en pratstund! Jag älskar att finna nya områden, där en film kan skapa effekt.

Bakgrund

Jag har genom åren producerat över 800 filmer och TV-program inom de mest skilda områden; utbildning, information, dokumentärfilm, nyhetsprogram, marknadsprogram, reklamfilmer samt program för ledarutveckling & personalutveckling. Under 30 år var jag även chef för TELETV, ett av landets ledande produktionsbolag.

Utöver ren TV & filmproduktion har jag arbetat med stora events, där den rörliga bilden på något sätt har haft en betydande funktion,

som t.ex. räddningsspel för den samlade räddningstjänsten inför sammanlagt flera hundratusen åskådare i Globen och på Malmömässan, multimediashower på internationella mässor och jubileumsfester för flera tusen deltagare.

Jag har arbetat med de flesta format – film 16mm / 35 mm, Video, TV, HDTV och 3D-film.

Jag har deltagit i flera innovativa projekt för att utveckla mediet inom nya områden, t.ex HDTV, webb-TV och interaktiva CD-produktioner. Jag har bl.a fått ett svenskt patent på ett koncept för internkommunikation med rörliga bilder.

Inriktning

Genom min breda erfarenhet kan jag åta mig de flesta uppdrag, men jag inriktar mig framförallt på

projekt där jag känner att filmen kan bidra till att skapa förändring i relationen människor emellan. Jag arbetar gärna med en kombination av film, event och dialogmöten. Jag har ett upparbetat kontaktnät med de främsta filmarbetare, produktionsbolag och teknikföretag i och utom landet. Jag kan därför alltid sätta samman det team som krävs för just ditt uppdrag. En bra film skall inte bara informera, underhålla och engagera utan även finnas kvar hos sin publik efteråt; öppna sinnena och ge upphov till eftertanke och reflektion.