HAJK: Region Skåne / Folkhälsostrateg, Professor Lars Edgren

Uppdragsgivare: Region Skåne / Folkhälsostrateg, Professor Lars Edgren

Barnövervikt är ett välkänt folkhälsoproblem. Barns kunskap om kost och motion måste öka. Det har Folkhälsoenheten i Region Skåne tagit fasta på när man beställt HAJK av Brugge Film
Hajk är ett dataspel med filminslag som producerats i samarbete med
Montage Media / Lennart Skoog.
Spelet har som målgrupp elever i grundskolan i åldern 11-12 år.
HAJK står för Hälsa, Aktivitet, Juniormästare och Kost.

Spelet spelas av två elever samtidigt.
Man behöver en PC och en spelplan med spelpjäser
Spelet är en äventyrsresa genom Skåne.

Under spelets gång får eleverna träna sina kunskaper i näringslära genom att besvara kunskapsfrågor. I små filmade intervjuer träffar man ”juniormästare”. Det är några ungdomar runt om i Skåne som valt att vara aktiva inom någon sport eller fritidsaktivitet. Eleverna får också utföra några enklare fysiska aktiviteter.Syftet med spelet är att eleverna på ett lättsamt sätt skall lära sig mer om hur viktigt det är att tänka på vad man stoppar i sig och att man skall utnyttja alla tillfällen man får att röra sig mera, att gå, springa, hoppa, cykla, simma – alla rörelser är positiva.

Det finns sporter eller fritidsaktiviteter som passar alla. I spelet får man några exempel på vad man kan göra.

Träffa en juniormästare här!

Träffa en annan här!