Samba

Beställare: Universitetssjukhuset i Lund / Divisionschef Lena Eidevall

SAMBA är ett projekt som syftar till att utveckla det hälsofrämjande arbetet och minska sjukskrivningarna inom Division Psykiatri på Lunds Universitetssjukhus. Uppdraget är genomfört som ett samarbetsprojekt med
David Ojeda Film & Event.

SAMBA står för Samarbete Arbetsledning Medarbetare för Bättre Arbetsmiljö.

Projektet består av tre delar; en inspirationsdag, fem filmer om en metallarbetare från Chile och fem dialogmöten mellan medarbetarna på den egna arbetsplatsen.

Inspirationsdagen inleddes av en SAMBA-orkester. Den var en metafor för samspelet på en arbetsplats. För alla vet ju att man måste kunna lyssna – på sig själv och sina medspelare – för att skapa musik. I en orkester behövs flera olika instrument och musiker. Några är solister medan andra ackompanjerar. Men alla är lika viktiga och nödvändiga för helheten.

Man måste behärska sitt instrument och hela tiden utveckla sin talang. Alla verk bygger på ett partitur där varje instrument får sin bestämda roll. Dirigentens roll är att leda och utveckla orkestern.

Vid inspirationsdagen deltog alla chefer inom Divisionen för att klargöra att hela ledningen stod samlad bakom projektet, att det inte var ett i raden av projekt som bara kommer och går utan tankarna i Samba-projektet skall bestå och fördjupas. Deras enighet demonstrerades i att de avslutade dagen med en gemensam körsång.

En viktig ingrediens vid inspirationsdagen var de filmade intervjuerna med medarbetare runt om i Divisionen. Intervjuerna kretsade kring deras syn på arbetsmiljön inom Divisionen och fick utgöra avstamp för dagens diskussioner.

Filmerna med Juan Carlos utgör en katalysator för att få igång diskussionerna under dialogmötena mellan medarbetare på den egna arbetsplatsen.
Juan Carlos är en sympatisk metallarbetare i Chile med alla de styrkor och svagheter som vi människor har. Genom sina tillkortakommanden i olika sammanhang får man en bra start på en gruppdiskussion.
Mötena leds av en handledare som har stöd av ett studiemateriel.

Hör vad kunden tycker om projektet!

Se ett utdrag ur filmerna med Juan Carlos!