Processer – Region Skåne

Beställare: Region Skåne / Hälso- och sjukvårdsdirektör Ulf Meijer

Region Skåne bedriver ett antal pilotprojekt för att utröna hur en processorientering av vården kan stärka patientfokus och skapa en ur alla aspekter bättre sjukvård.

Bruggefilm har under 2006 följt och filmat de olika expertgruppernas processdialoger, vilket resulterat i två filmer, en om ledplastikprocessen och en om strokeprocessen.