NTA Hemsida

Beställare: Kungliga Vetenskapsakademien / NTA / Marja Andersson, Verksamhetschef NTA P&S

Naturvetenskap och teknik för alla, NTA, syftar till att stimulera nyfikenheten och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare. NTA är ett skolutvecklingsprojekt där kommuner och friskolor samverkar med Kungliga Vetenskapsakademin och Ingenjörsvetenskapsakademin. I dag finns det 100 kommuner och friskolor med mer än 100 000 elever i landet som använder NTA.

Brugge Film har fått i uppdrag att tillsammans med managementkonsulten Mats Bodin utveckla NTA:s nya hemsida under rubriken ”Så fungerar det”.

Med ett 10-tal filmer, text och grafik presenteras NTA ur fyra olika perspektiv.

Titta gärna in på sidan här: http://nta.kva.se/Sa-fungerar-det/

Eller se ett exempel på filmerna här