Kunskapslabbet

Uppdragsgivare: Lasarettet i Landskrona / Bitr.sjukhusdirektör Anne Abrahamsson

Tyst kunskap handlar om hur vi i vårt dagliga arbete gör komplicerade saker, byggt på uttömmande kunskap, utan att kunna redogöra för hur vi egentligen bär oss åt.

Den tysta kunskapen är viktig inom sjukvården. Det är ofta den som gör att man handlar klokt i svåra situationer.

Därför har man sedan 2004 studerat den i Kunskapslabbet i Landskrona i tre olika omgångar.

Var fjortonde dag har personal från två vårdavdelningar träffats under ett par timmar för att under handledning prata, lyssna, diskutera och reflektera – allt i syfte att lyfta fram varandras olika erfarenheter och dolda kunskaper.

Bruggefilm har följt projektet sedan starten och dokumenterat det i två filmer.

Se ett utdrag ur den senaste filmen här!