Krafttaget

Uppdragsgivare: Curerakoncernen (Avonova AB) / Mats Bodin

Curerakoncernen är mitt uppe i en spännande utvecklingsfas där verksamheten växer och breddas snabbt. Koncernen har ett utbud som sträcker sig från sjukvård och företagshälsovård till organisations- och ledarutveckling.

I samband med en kick-off för personalen i början av 2007 fick Bruggefilm i uppdrag att ansvara för genomförandet av ett par interaktiva inspirationsdagar. Vi gjorde filmade intervjuer med kunder och medarbetare i förväg för att ge en ögonblicksbild av förväntningarna på den nya koncernen, ansvarade för bild-,ljud-, ljusproduktion under konferensen och levererade en efterdokumentation på DVD med 8 olika filmer.

krafttaget1     krafttaget2     krafttaget3