Kick-out Pfizer Health

Pfizer Health AB / Fabrikschef Mikael Vikström

Den 8 juni 2005 informerade Pfizer att läkemedelsproduktionen på fabriken i Stockholm och laboratorierna i Uppsala skulle flyttas till en större anläggning i Tyskland. Några medarbetare valde då frivilligt att lämna sin anställning, men ca 450 har stannat kvar för att slutföra produktionen och stänga fabriken. Den 7 december 2007 samlades personalen från Stockholm och Uppsala för att
sammanfatta sina intryck av tiden sedan nedläggningsbeslutet.

Till skillnad från vad man kanske skulle tro har de senaste åren varit en stor succé. Produktionsvolymerna har ökat, ledtiderna halverats och avvikelserna minimerats!

Det var en entusiastisk publik som bänkade sig på biografen Rival i Stockholm för sin Kick-out som regisserades och producerades av Brugge Film.
Dagen innehöll förinspelade filmer, direktsända intervjuer med flygande reportrar och interaktiva grupparbeten med omröstning via mentometrar.
Allt dokumenterades och redigerades till en 90 minuters film.