Kick-off för Lindorff

Hösten 2010 samlades Lindorffs alla medarbetare från Göteborg och Stockholm på Sankt Jörgens Parks konferenshotell i Göteborg. Under två intensiva dagar arbetade deltagarna interaktivt med sina visioner och planer för framtiden. Brugge film hade förproducerat ett antal filmer som gav inspiration till givande grupparbeten och ansvarade även för bild-, ljud- och ljusproduktion under konferensen med flerkamerateknik och levererade en efterdokumentation på DVD