Fokus Dalby

Beställare: Lunds kommun / Fokus Dalby

Kerstin Brattgård, projektledare

Dalby är en gammal historisk plats. Redan på 1000-talet grundade kung Sven Estridsen här en av Nordens första stenkyrkor som säte för biskop Egino.

I dag är Dalby en välmående ort med 6000 invånare. I Lunds kommuns översiktsplan från 2010 så är Dalby den tätort i kommunen utanför Lund som väntas växa mest fram till 2020. En uppseendeväckande ökning med 8000 invånare förutspås. En planerad järnvägsutbyggnad från Malmö och österut kommer att binda samman Dalby med Malmö och Köpenhamn. Ett modernt stationssamhälle med matartrafik från Lund, kringliggande orter och byar planeras i Dalby.

Lunds kommun har bestämt att genom en särskild satsning, Fokus Dalby, ge dalbyborna möjlighet att vara med och påverka utvecklingen.

Brugge Film har producerat ett antal filmer som på olika sätt beskriver Dalbys särart och lyfter fram röster från Dalbyborna kring den kommande expansionen.

Se några av filmerna här.

Här kan du följa arbetet på Fokus Dalbys hemsida.